Có 1 kết quả:

Zhāng Gāo lì

1/1

Zhāng Gāo lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Zhang Gaoli (1946-), PRC politician