Có 1 kết quả:

Mí lè Pú sà

1/1

Từ điển Trung-Anh

Maitreya Bodhisattva