Có 1 kết quả:

mí hé ㄇㄧˊ ㄏㄜˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to cause a wound to close up and heal