Có 1 kết quả:

mí hé

1/1

mí hé

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to cause a wound to close up and heal