Có 1 kết quả:

mí sàn

1/1

mí sàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to dissipate everywhere (of light, sound, gas etc)