Có 1 kết quả:

Mí dù xiàn

1/1

Mí dù xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Midu county in Dali Bai autonomous prefecture 大理白族自治州[Da4 li3 Bai2 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Yunnan