Có 1 kết quả:

mí bǔ

1/1

mí bǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to complement
(2) to make up for a deficiency