Có 1 kết quả:

xián yuè duì

1/1

xián yuè duì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

string orchestra