Có 1 kết quả:

xián bèi sī

1/1

xián bèi sī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

acoustic bass (guitar)