Có 1 kết quả:

hú guāng dēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

arc lamp