Có 1 kết quả:

wān zuǐ bīn yù ㄨㄢ ㄗㄨㄟˇ ㄅㄧㄣ ㄩˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) curlew sandpiper (Calidris ferruginea)