Có 1 kết quả:

ruò yīn tà bǎn

1/1

ruò yīn tà bǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) soft pedal (on piano)
(2) una corda pedal