Có 1 kết quả:

Zhāng jiā chuān huí zú Zì zhì xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Zhanjiachuan Huizu autonomous county in Gansu