Có 1 kết quả:

Zhāng Pǔ

1/1

Zhāng Pǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Zhang Pu (1602-1641), Ming dynasty scholar and prolific writer, proponent of 複社|复社[fu4 she4] cultural renewal movement, author of Five tombstone inscriptions 五人墓碑記|五人墓碑记[wu3 ren2 mu4 bei1 ji4]