Có 1 kết quả:

qiáng lì

1/1

qiáng lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

powerful