Có 1 kết quả:

qiáng rěn

1/1

qiáng rěn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to resist (with great difficulty)