Có 1 kết quả:

qiáng yìng tài dù

1/1

Từ điển Trung-Anh

unyielding attitude