Có 1 kết quả:

qiáng jiǎn

1/1

qiáng jiǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

strong alkali