Có 1 kết quả:

tán tú yú

1/1

tán tú yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

mudskipper (amphibious fish)