Có 1 kết quả:

tán tú yú ㄊㄢˊ ㄊㄨˊ ㄩˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

mudskipper (amphibious fish)