Có 1 kết quả:

tán qín

1/1

tán qín

giản thể

Từ điển phổ thông

chơi đàn, gảy đàn

Từ điển Trung-Anh

to play or strum a lute or other stringed instrument