Có 1 kết quả:

qiáng zhàn

1/1

qiáng zhàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to occupy by force