Có 1 kết quả:

qiáng zǐ

1/1

qiáng zǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

hadron (particle physics)