Có 1 kết quả:

qiáng dí

1/1

qiáng dí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

powerful enemy