Có 1 kết quả:

qiáng jiǎn ㄑㄧㄤˊ ㄐㄧㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

strong alkali