Có 1 kết quả:

qiáng jiǎo shù yīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) brown-flanked bush warbler (Horornis fortipes)