Có 1 kết quả:

qiǎng pò xìng chǔ wù zhèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

compulsive hoarding