Có 1 kết quả:

qiáng lóng bù yā dì tóu shé

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. strong dragon cannot repress a snake (idiom); fig. a local gangster who is above the law