Có 1 kết quả:

dàn xiá

1/1

dàn xiá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

magazine (for ammunition)