Có 1 kết quả:

tán chàng

1/1

tán chàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to sing and play (plucked string instrument)