Có 1 kết quả:

dàn zi suǒ

1/1

dàn zi suǒ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pin tumbler lock
(2) spring lock