Có 1 kết quả:

tán xìng xíng biàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

elastic deformation