Có 1 kết quả:

tán xìng mó liàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) modulus of elasticity
(2) coefficient of restitution