Có 1 kết quả:

tán bō yuè

1/1

tán bō yuè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

plucked string music