Có 1 kết quả:

tán chuāng

1/1

tán chuāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pop-up window (computing)