Có 1 kết quả:

tán shé

1/1

tán shé

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to cluck
(2) to trill