Có 1 kết quả:

guī xiàng

1/1

guī xiàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to turn toward