Có 1 kết quả:

Guī suí

1/1

Guī suí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

old name for Hohhot city 呼和浩特[Hu1 he2 hao4 te4], Inner Mongolia