Có 1 kết quả:

dāng lìng

1/1

dāng lìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be in season
(2) seasonal