Có 1 kết quả:

dāng xuǎn

1/1

dāng xuǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be elected