Có 1 kết quả:

lù gòng ㄌㄨˋ ㄍㄨㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to take down a confession