Có 1 kết quả:

lù gòng

1/1

lù gòng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to take down a confession