Có 1 kết quả:

lù xiàng dài

1/1

lù xiàng dài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) video cassette
(2) CL:盤|盘[pan2]