Có 1 kết quả:

Yí liáng

1/1

Yí liáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yiliang county in Zhaotong 昭通[Zhao1 tong1], Yunnan