Có 1 kết quả:

Yí zú

1/1

Yí zú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Yi ethnic group