Có 1 kết quả:

Yí zú ㄧˊ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yi ethnic group