Có 1 kết quả:

xíng shàng

1/1

xíng shàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

metaphysics