Có 1 kết quả:

xíng dān yǐng zhī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lonely soul
(2) solitary