Có 1 kết quả:

xíng tóng mò lù

1/1

xíng tóng mò lù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be estranged