Có 1 kết quả:

xíng róng cí

1/1

xíng róng cí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

adjective