Có 1 kết quả:

xíng yǐng bù lí

1/1

Từ điển Trung-Anh

inseparable (as form and shadow)