Có 1 kết quả:

xíng tài

1/1

xíng tài

giản thể

Từ điển phổ thông

hình thái

Từ điển Trung-Anh

(1) shape
(2) form
(3) pattern
(4) morphology