Có 1 kết quả:

xíng tài xué

1/1

xíng tài xué

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

morphology (in biology or linguistics)