Có 1 kết quả:

xíng tài fā shēng sù

1/1

Từ điển Trung-Anh

morphogen